Селско Стопанство в населено място Варна

Областни градове Градове Населени мяста ×

Фирмата "Сортови семена - Дар" е вносител на семена за зеленчуци ,цветя , тревни смеси, райграс , луковици на цветя , плодни и цветни растения , внос от Холандия. Предлага препарати за растителна защита, торове –течни и гранулирани и консултации за тях

Внос на торф, торфени субстрати и абсорбанти.

Варна
Производител на прясна сладководна риба.

Варна
Селскостопански продукти.

Производство, изкупуване, преработка и търговия на селско стопанска продукция.

Препарати за растителна защита, семена и торове. Дезинфекция - насекоми, гризачи.

Птицевъдство, търговия на едро с хранителни стоки.

фирмата е създадена 2012 година и се занимава с търговия,съхранение и спедиция на селскостопанска продукция . Екипът на фирмата е съчетан от

Варна
Конвенционално и ултрамалообемно разпръскване на препарати за растителна защита от въздуха в селското и горското стопанство торене борба против комари рекламни полети, патрулиране и наблюдение фотографиране геофизични изследвания и картиране.

Варна
Билки и диворастящи плодове.