Селско Стопанство в населено място Варна

Областни градове Градове Населени мяста ×

Варна
Конвенционално и ултрамалообемно разпръскване на препарати за растителна защита от въздуха в селското и горското стопанство торене борба против комари рекламни полети, патрулиране и наблюдение фотографиране геофизични изследвания и картиране.

Варна
Билки и диворастящи плодове.

Производство и търговия с торове.

Варна
"БГ АГРО" АД – гр. Варна обединява група водещи български компании, специализирани в едро земеделие, дистрибуция на торове и препарати за растителна защита, търговия, съхранение, спедиция и транспорт на селскостопанска продукция.

Билки и диворастящи плодове.

Варна
Отглеждане и търговия със свине

Селскостопански продукти.

Селскостопански продукти инженерингова дейност монтаж и сревиз на климатични инсталации и аварийни дизел-генератори.

Животновъдство

Варна