Селско Стопанство в населено място Варна

Областни градове Градове Населени мяста ×

Варна
ЙОД АД произвежда Дезинфект Б от 1978. Фирмата има Разрешение на МЗ за пускане на пазара на биоциден препарат № 0560-1/ 29.10.2007 г.ефективното му въздействие в борбата с микроорганизмите; добра поносимост от кожата;

Варна
Собствениците на “БД Агри” ЕООД, са основно фермери. Двама от тях са Джаспар Менсин Согаард и Стиин Даниел Уолер, регистрирани като мениджъри, и освен това Стиин Даниел Уолер е генерален директор на датската компания-майка “Б-Д Агри” АД. Дяловият капитал

Лицензиран овощен разсадник"Агроплант-57"предлага богат избор на овощен посадъчен материал и приема поръчки за производство.

Производство, внос и износ на селскостопанска проду

През 1997 г. ЕООД ДЯЛ закупува половината територия с прилежащите и постройки на птицефермата за производство на стокови носачки към птицекомбинат Слънчево с обща площ от 44 декара и закрита животновъдна площ от 4 декара и започва да прововежда

Занимаваме се с отглеждането на кози и овце.

Фирмата "Сортови семена - Дар" е вносител на семена за зеленчуци ,цветя , тревни смеси, райграс , луковици на цветя , плодни и цветни растения , внос от Холандия. Предлага препарати за растителна защита, торове –течни и гранулирани и консултации за тях

Търговският асортимент на БСК КАНОТРАНС включва всички видове сол, за които има търсене на пазара: сол трапезна, сол за хранително-вкусовата промишленост, едра морска сол, каменна сол за нуждите на животновъдството, техническа сол-за кожната индустрия

Създадена през 1993г. “АЛД - ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ” ЕООД е една от първите фирми във Варненския регион, работеща в областта на паркоустройството и развиваща идеята за естетизация на ландшафта.

Озеленяване