Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Мурджев Транс ЕООД - Вижте още

Мурджев Транс ЕООД

Мурджев-Транс ЕООД - град Смолян е строителна фирма създадена през 2005 година от Никола Захариев Мурджев и приемник на ЕТ "Никола Мурджев" основан през 1993г. Мурджев-Транс разполага с автомобилна и земекопна техника - достатъчна да изпълнява заявките.
Мурджев Транс ЕООД

„Мурджев-Транс“ ЕООД град Смолян е динамично развиваща се строителна фирма създадена през 2005 г. Една от най-сериозните в строителния бранш в Смолянска област. Тя е предпочитана от местни и регионални инвеститори на строителния пазар.

Основната дейност на фирмата е съсредоточена върху:
Мурджев Транс ЕООД
 • строителство, реконструкция и модернизация на съоръжения към пътното строителство;
 • строителство на водопроводни и канализационни мрежи в сгради, както и колектори и външно водоснабдяване;
 • разполага с автомобилна и земекопна техника – достатъчна да изпълнява заявките, произтичащи от собствената дейност, така и заявки от външни клиенти;
 • извършване на услуги с механизация;
Фирмата разполага с висококвалифицирани работници и технически ръководители и служители с богат опит и умения. С оптимални бригади и звена днес тя успешно изпълнява предлаганите от нея строителни услуги и продукти.

Мурджев Транс ЕООД

Фирмата е търсен партньор от редица фирми и предприятия за съвместна работа.

Всички дейности на организацията се осъществяват съгласно въведената система за управление на качеството по Международен стандарт ISO 9001:2008

гарантиращa отговорността на предлаганите от нея строителни продукти и услуги и система за управление на околната среда ISO 14001:2004.

Мурджев Транс ЕООД От 27.04.2012 г. „Мурджев-Транс“ ЕООД е член на Строителната камара и е вписана в Централния Професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

 • Строежи от трета до пета категория от Първа група - строежи от високото строителство , прилежаюата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
 • Строежи от трета и четвърта категория от Втора група - строежи от транспортната инфраструктура;
 • Строежи от трета и четвърта категория от Четвърта група - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;
 • Строежи от Пета група - отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор "Строителство" с класове: 41.20; 42.11;42.13;
„Мурджев-Транс“ ЕООД твърдо вярва, че е постигнала своя успех благодарение на висококвалифицирания си персонал, екипния принцип на работа и влагането на финансови ресурси във високо технологичното оборудване. Взема се под внимание необходимостта да се правят регулирани прегледи на качествените показатели в организацията и да се следва политиката за непрекъснато усъвършенстване.

Мурджев Транс ЕООД

Нашите услуги


Фирмата разполага с екип от специалисти, които са на Ваше рзположение за консултации по телефона и на обекта. Ние гарантираме, че нашите услуги са обезпечени с качество, коректност и иновационни технологии.

 • Изкопни работи
 • Кофражни работи
 • Бетонови и армировъчни стени
 • Водопровод
 • Канализация
 • Пътища
 • Зидарски работи
 • Сухо строителство
 • Бояджийски работи
 • Хидроизолация
 • Топлоизолация
 • Подови настилки
 • Вътрешна мазилка
 • Облицовъчни работи
 • Покривни конструкции
 • Вертикална планировка

Мурджев Транс ЕООД

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..