Геодезия в населено място Пловдив

Областни градове ×

Трафик Дизайн Груп е специализирана в проектирането на пътни обекти - магистрали, пътища от всички класове, пътни съоръжения, улици, както и проектиране на цялата съпътстваща техническа инфраструктура свързана с новото строителство или реконструкцията на пътните обекти.Проектиране на

Фирма "Геокорект ПЗ" ЕООД е с оновна дейност извършване на геодезически проучвания и услуги: Геодезически снимки; вертикални планировки и трасировъчни планове; трасиране на имоти,граници,сгради и съоръжения; поправка и попълване на съдържанието на кадастрални карти и регистри,

Пловдив
Проектиране - от устройствени планове до работни проекти включително.

Пловдив
Комплексно проектиране на промишлени, административни и жилищни сгради.

Пловдив
Архитектурно проектиране на сгради.

РТ Консулт ООД е създадена през 2005 г. от арх. Радко Тодоров за да предложи на своите обществени, индустриални и частни клиенти услуги в сферата на архитектурния и интериорен дизайн.Ние притежаваме истинска страст както за традицонна така и за съвременна

Фирмата се занимава с геодезия, кадастър, вертикално планиране, трасировъчен план, проектиране и всичко свързано с геодезията. Дистрибутор е на китайски и японски тотални станции, нивелири, GPS-и, аксесоари и на белгийския софтуер за

Хидроекострой - Грозев и Сие - гр. Пловдив е на пазара от 1991 година, специализирана в областта на водното и екологично законодателство. Занимава се с: - предпроектни проучвания за издаване на разрешителни за водоползване или ползване на повърхностни

Геомет ООД & Амбелино Ковачеви и С-ИЕ извършва следните геодезически услуги: - Геодезически заснемания на имоти - Поправка на кадастралната карта - Трасиране на граници - Вертикала планировка - Делба на имоти - Строителна линия и ниво

Пловдив
АРБИС ООД развива своята дейност от 1991 година. Фирмата е проектанска и се занимава с: - Геодезично проектиране; - Кадастрално проектиране;

Партньори