Геодезия в населено място Пловдив

Областни градове ×

Трафик Дизайн Груп е специализирана в проектирането на пътни обекти - магистрали, пътища от всички класове, пътни съоръжения, улици, както и проектиране на цялата съпътстваща техническа инфраструктура свързана с новото строителство или реконструкцията на пътните обекти.Проектиране на

Фирма "Геокорект ПЗ" ЕООД е с оновна дейност извършване на геодезически проучвания и услуги: Геодезически снимки; вертикални планировки и трасировъчни планове; трасиране на имоти,граници,сгради и съоръжения; поправка и попълване на съдържанието на кадастрални карти и регистри,

Пловдив
АРБИС ООД развива своята дейност от 1991 година. Фирмата е проектанска и се занимава с: - Геодезично проектиране; - Кадастрално проектиране;

Пловдив
СНИК ЕООД, гр. Шумен е водеща фирма за строителен надзор в Шумен и целия североизточен регион. Фирмата е лицензирана по ЗУТ да извършва строителен надзор, изпълнява оценки за съответствие на инвестиционни проекти и инвеститорски контрол, сертифицирана

Пловдив
Имаме удоволствието да представим на вниманието Ви възможностите на "ГЕО ГРУП" ООД за работа в областта на Геодезията и Кадастъра. Притежаваме всички необходими лицензи за извършване на тези услуги. Екипът ни се състои висококвалифицирани специалисти

Пловдив
Фирма ХРОНОС ЕООД е създадена на 22.ІХ.1990г. като колективна фирма, със седалище гр. Пловдив. През 1992 година е пререгистрирано като ЕООД. Дружеството е създадено с цел търговска дейност, като от 1995 година дейността му е насочена в следните четири

Пловдив
Проарх ЕООД е създадена 1991 година. Работи в областта на пpoeктиpaнeто и пpoyчвaнe нa cгpaди и cъopъжeния, ycтpoйcтвeнo плaниpaнe и кoнcyлтaнтcки ycлyги в oблacттa нa инвecтициoннoтo пpoeктиpaнe. Гpaдoycтpoйcтвo - пpoeктиpaнe и изгpaждaнe нa eкcтepиopи и гpaдcкa cpeдa.

Пловдив
Алфа Инвест ООД е основана през 1993 година със седалище град Пловдив. Дейността на фирмата обхваща всички етапи от строителството - проучване, проектиране, инвестиране, ново строителство и ремонтна дейност.

Пловдив
Ние сме строителна компания, изграждаща луксозни жилищни сгради в престижни и развиващи се квартали на София и Пловдив. От своето създаване до сега, фирмата набра значителен опит в проектирането, комплексното строителство и реализацията на обектите.

Пловдив
Проучване; Строителство “до ключ” на промишлени, административни и жилищни сгради; Осъществяване на инфраструктурни проекти; Цялостен ремонт и реконструкция на съществуващи сгради;

Партньори