КАДАСТЪР - ТИ ЕООД  itemprop=

КАДАСТЪР - ТИ ЕООД

Фирмата се занимава с геодезия, кадастър, вертикално планиране, трасировъчен план, проектиране и всичко свързано с геодезията. Дистрибутор е на китайски и японски тотални станции, нивелири, GPS-и, аксесоари и на белгийския софтуер за
Фирмата се занимава с геодезия, кадастър, вертикално планиране, трасировъчен план, проектиране и всичко свързано с геодезията. Дистрибутор е на китайски и японски тотални станции, нивелири, GPS-и, аксесоари и на белгийския софтуер за проектанти, пътни инженери и геодезисти Pythagoras GIS+CAD. КАДАСТЪР - ТИ ЕООД предлага следните услуги: - Трасиране на имотни граници - Делби на поземлени имоти - Трасиране на сгради и съоръжение (издаване на протокол за строителна линия и ниво) - Заснемане на сгради и подземни проводи и нанасяне в кадастралния план за издаване на Удостоверение по чл. 52 от ЗКИР - Заснемане на достигнати нива на изградени строежи - Изработване на кадастрални планове и карти - Изработване на специализирани кадастрални карти - Разработване на Подробни Устройствени планове - Дигитализиране на картни материали - Определяне на обема иззета маса - Представителство на геодезически инструменти (тотални стации, нивелири, GPS-и и др.) Проекти за вертикално планиране Теренен модел в 3D
1 1