Последни новини


Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..

Принтери за етикети - как да изберете подходящия за вашите нужди?

Виж още..

Трафик Дизайн Груп   itemprop=

Трафик Дизайн Груп

Трафик Дизайн Груп е специализирана в проектирането на пътни обекти - магистрали, пътища от всички класове, пътни съоръжения, улици, както и проектиране на цялата съпътстваща техническа инфраструктура свързана с новото строителство или реконструкцията на пътните обекти.Проектиране на
Проектиране на пътища и улици, транспортни съоръжения, изработване на регулационни планове и вертикални планировки, геодезически заснемания и трасировки. Трафик Дизайн Груп е специализирана в проектирането на пътни обекти - магистрали, пътища от всички класове, пътни съоръжения, улици, както и проектиране на цялата съпътстваща техническа инфраструктура свързана с новото строителство или реконструкцията на пътните обекти. Фирмата има опит и в изработване на регулационни планове, вертикални планировки, геодезически заснемания и трасир. Фирма Трафик Дизайн Груп разполага с екип от високо квалифицирани проектанти в областта на транспортното строителство, транспортни съоръжения и конструкции, геодезия и архитектура. Всички те са с лиценз за пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на МРРБ. За качественото и срочно изпълнение на своята дейност, фирмата разполага със съвременна професионална техника. Ние предлагаме следните услуги: Проектиране на пътища и автомагистрали Проектиране на улици и скоростни градски магистрали Пътни възли, кръстовища, проекти за сигнализация и маркировка Техникоикономически анализ на пътни обекти Подготовка на тръжни документи и консултантска дейност Геодезически заснемания и кадастрални планове Парцеларни планове, подробни устройствени планове Регулационни планове, вертикални планировки, геодезически заснемания и трасир

Последни новини


Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..

Принтери за етикети - как да изберете подходящия за вашите нужди?

Виж още..