Областни градове

Академията на МВР е висше училище в Република България за подготовка на държавни служители за нуждите на Министерството на вътрешните работи. Тя е приемник на най-добрите традиции на специалното образование в областта на защитата на сигурността и обществения ред.

Националната Академия за Театрално и Филмово Изкуство е първото българско висше училище и една от най-престижните Европейски образователни институции в областта на сценичните и екранни изкуства. Създадена през 1948 г., тя е единственото учебно заведение от този род, което се финансира от

Националната художествена академия се състои от два факултета: Факултет за изящни изкуства и Факултет за приложни изкуства. Във всички специалности освен основните художествени , оформящи професионалната подготовка на студентите, се изучават следните дисциплини: рисуване, история на

Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ) е държавно висше училище, приемник на Полувисшия институт по библиотечно дело (ПИБД), на Колежа по библиотечно дело (КБД) и на Колежа по библиотекознание и информационни технологии (КБИТ). 

ВСУ "Л. Каравелов" е държавно специализирано висше училище. То е e правоприемник на специализираното военно инженерно строително училище, създадено през 1938 година с Указ на Н.В. Цар Борис III.  Училището се намира в югозападната част на София, в екологично чист район и сградите му са

Бургаският свободен университет е интелектуалната емблема на Бургас, основан през октомври 1991 година и е едно от първите частни общообразователни висши учебни заведения в България. Мисията на Бургаския свободен университет e да бъде гъвкава, предприемчива и социално отговорна институция

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"е частен университет, намиращ се е в близост до курортния комплекс "Златни пясъци". Университет е основан през юли 1995 година и в момента е най-големият частен ВУЗ в България с около 14 хиляди студенти в различните форми на обучение. 

Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна e висше държавно учебно заведение. Основан е през 1961 година като Висш медицински институт - Варна. Със статут на университет съобразно Закона за висшето образование е от 1995г.

Производство на комплексни минерални торове /КМТ/ - течни концентрати е договор към научно – производствената дейност на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас. Автор на разработката е инж. химикДобрина Станева с дългогодишен научно –

Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) е най-старото и сред най-престижните висши технически училища в България.  Днес съвременната мисия на УАСГ е насочена към осигуряване на обучение съвместимо с европейските стандарти за образование и квалификация, достъпно за

Пловдивски университет Паисий Хилендарски е водеща образователна, научна и културна институция в България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски".

През 1995 г. (21.07) с решение на 37-то Народно събрание ВМЕИ се преименува в Технически университет - София, в структурата на който са включени 10 основни факултета: Автоматика, Електронна техника и технологии, Електротехнически, Енергомашиностроителен, Компютърни системи и управление,

Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" е най-старото техническо учебно заведение в Република България, а неговата история и настоящата му дейност го утвърждава като най-авторитетния център за подготовка на морски кадри. ВВМУ подготвя офицери за военноморските сили и капитани и

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с близо 90-годишна история. УНСС води началото си от Свободния университет за политически и стопански науки (СУПСН), създаден със заповед № 2155

ИУ Варна е държавно висше учебно заведение.  Основан е като висше търговско училище през 1920 год. По-късно се нарича Висш Институт за Народно Стопнаство (ВИНС) а със статут на университет съобразно Закона за висшето образование е от 1995г. 

Университетът "Св.Климент Охридски" е първото българско висше училище. Софийският университет е един от авторитетните научни центрове на Балканите, напълно развит европейски тип университет. Днес Софийският университет "Св. Климент Охридски" е най-големият и престижен

Нов български университет е учреден на 18 септември 1991 г. с решение на Великото народно събрание. Университетът пръв в България въвежда кредитната система, обучението по образователните степени специалист, бакалавър и магистър, дистанционното и продължаващото обучение. Годишно в НБУ се

ТУ Варна е висше държавно учебно заведение. Създаден е през 1962 г. под името Машинно-електротехнически институт (МЕИ) с едва три факултета, днес Техническия университет във Варна подготвя инженерни кадри в своите шест факултета и два колежа.

ВТУ Тодоро Каблешков е специализирано висше държавно учебно заведение с повече от 80г история. Създадено е през 1922г със "Закон за откриване на телеграфопощенско и железопътно училище" и с Указ No 60 на Н.В. Цар Борис III със статут на средно техническо учебно заведение, с

Образователен център "ЛОГОС” е една от първите езикови школи в гр. Пазарджик, създадена през 1997 г. Има клонове в гр. София, Септември, Пещера. Предлага целогодишни, съботно-неделни и интензивни курсове по английски, немски, италиански и испански език; подготовка на кандидат-студенти и

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?