Областни градове

Оборудване на газстанции и бензиноколонки.

Произвежда биогориво /биодизел/, като алтернативно гориво произвеждано от нефта.

Българска частна фирма за специализирана търговия с твърди горива : - въглища - българско производство и внос; насипно и пакетирани; - брикети - насипно и пакетирани в различни разфасофки; - брикети от дървесина - пакетирани; - дърва за огрев -

Придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които холдингът участвува; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата,

Ппроизводство на пелети от дървесни стъргот

Добив и преработка на кафяви каменни въглища.

Дървени въглища - производство, търговия и транспорт.

ЖП и авторанспорт на газ пропан - бутан - За нуждите на своята дейност дружеството разполага с над 170 ж.п. цистерни, 50 автоцистерни и 3 локомотива, с които извършва доставка и транспорт на газ пропан-бутан Внос, износ и търговия с газ пропан-бутан и пе

Производство и ремонт на силови трансформатори КТП МКТП

ФМ К – вашият партньор за иновативни технологии. Предлага проектиране и изграждане на индустриални електро инсталации, конвенционални и EIB технология. Сградна и промишлена автоматизация.

Търговия с горива

Стара Загора
Фирма Ай Би Транс ЕООД е регистрирана през 2005 г. със седалище в гр. Стара Загора, индустриална зона “Голеш”. Предметът на дейност на фирмата обхваща внедряването и приложението на компресиран природен газ (метан) в бита, промишлеността и автомобилите.

МИГ 23 ЕООД предлага конструиране, изграждане, пуск и въвеждане в експлоатация на съоръжения от електроенергийната инфраструктура - Ниско напрежение, Средно напрежение, и Високо напрежение. Наши клиенти са дружествата занимаващи се с производство, пренос и разпределение на електроенергия,

"ЕЛИЗ" АД Варна е лицензирана фирма за извършване на дейности в областта на електро и топло енергетиката. Предметът на дейността е проектиране, строителство и монтаж на подстанции и електропроводи с напрежение от 1 до 750 кV, трафопостове и кабелни линии

Продажба и доставка на речен пясък, скална маса и други строителни материали, кафяви каменни въглища фракциа от 0 до 200. Услуги със строителна техника - багери, фадроми, булдозери и самосвали. Фирмата извършва строително-монтажна работа ниско и високо

Производство и доставка на място на дървени въглища за барбекю.

Производство и търговия с дървени въглища.

Производство и външна търговия с дървени въглища.

Проектантска група "МАКИР" развива своята дейност в областта на инвестиционното проектиране. Използвайки дългогодишния си опит и стремейки се да удовлетворим максимално изискванията на своите клиенти, ние предлагаме цялостно и отчасти ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРА

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?