Областни градове

Изпълнение на СМР на граждански, промишлени и енергийни об

Рудник "Ораново" - добив на кафяви въглища.

Производство на дървени въглища и дърва за горене.

РИТЕЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Най - добрите решения за Вашата бензиностанция или газ - станция.

Фирмата ни е създадена през 1992 г. като Меридиан - Пилю Попов и е пререгистрирана през 2002 г. като МЕРИДИАН - ПОПОВ ЕООД. От самото си създаване тя развива своята дейност в областта на строителството.

Фирма ТЕРМОГАЗ ЕООД проектира и изгражда газови инсталации, работещи на природен газ и пропан бутан. Фирмата доставя газови арматури.

Строителна механизация, търговия с инертни материали, изкопи, валиране.

Продажба на газ бутан и течни горива. Бензин и дизел.

Въглища кокс и брикети - добив производство и търговия

Фирмата е производител на инертни материали за строителния бизнес в Пазарджик и съседните области. Речен пясък, Речен филц, Речен дренаж, Речна баластра. Кариери Пазарджик" ООД е производител на инертни материали за строителния бизнес в Пазарджик и съседните области. Кариерата за добив

Добив на въглища.

Копиловци (Област Кюстендил)
"Пауталия" ЕООД произвежда инертен материал (речен пясък, филц и чакъл), бетонови и варови разтвори, заготовка на арматура и арматурни мрежи, производство на бетонови и стоманобетонови изделия

Проектиране и изпълнение на обекти в областта на промишлеността и комунално-битовия сектор на топлотехниката; отоплителни, вентилационни, климатични, слънчеви и други инсталации. Ремонт, реконструкция и преустройство на парни и водогрейни котли до 8

Директен вносител на мрамор, гранит, оникс, травертин от Индия, Гърция, Египет и Китай. Основна дейност: Изработка и монтаж на облицовки, настилки, стъпала, плотове за кухни, барплотове, подпрозоречни первази и надгробни паметни

Дистрибутор на дървени въглища. Търговия с хартиени изделия.

ТЕМПО ПЕТРОЛ ЕАД е българска петролна компания, която се утвърди на пазара като един от лидерите в дистрибуцията на висококачествени автомобилни горива, смазочни масла и специализирани продукти. Фирмата непрекъснато разширява и обоготавя сферата

"Топливо" е едно от старите акционерни търговски дружества в страната, с повече от 50 годишна история. Добре разработената мрежа от магазини и складове определя дружеството като уникално за страната и му осигурява предимства на пазара за течни горива

"ТОГЕ" ООД извършва дейности с опасни отпадъци в резултат на хуманното здравеопазване и свързаната с това дейност. Екологичното унищожаване на този вид отпадък/чрез инсинерация/ намалява до минимум вредното въздействие на опасните отпадъци върху околната

"Булгартрансгаз" ЕАД се присъедини към Gas Infrastructure Europe (GIE) - асоциация, обединяваща 62 оператора на газопроводни мрежи, съоръжения за съхранение и терминали за втечнен природен газ в 28 държави.

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?