Областни градове

Обхващането на пълния цикъл застрахователно обслужване е един от факторите, позволяващи осъществяването на тази цел.

Всички видове застраховки.

Извършва оценка на риска, поддържа здравни досиета, отстранява предписания от Инспекция по труда.

Автомобилно застраховане

Застрахователни брокери

Застрахователни брокери

Застрахователни брокери

Животозастрахователна компания.

Търговия, финанси, услуги. Застрахователна агенция. Оценки и управление на недвижими имоти.

първата частна застрахователна компания с предмет на дейност животозастраховане.