Областни градове

Застрахователно посредничество и консултантска дейност.

МЗК”Европа” АД предлага над 35 вида застрахователни продукти по разрешените от закона и традиционни за българския пазар видове застраховки

„Брайт инс” ООД е търговски пълномощник на застрахователен брокер „Уни риск” ЕООД. Извършва продажба по интернет на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите към ЗПД „Витоша” АД, ЗД „БУЛИНС” АД, „ДЗИ - Общо застраховане” АД, ЗК

Застрахователен брокер. Комплексно обслужване. Изгодни условия. Всички компании под един покрив. Преводи и легализация на документи. Всичко за вашето улеснение!

Обхващането на пълния цикъл застрахователно обслужване е един от факторите, позволяващи осъществяването на тази цел.

Всички видове застраховки.

Извършва оценка на риска, поддържа здравни досиета, отстранява предписания от Инспекция по труда.

Автомобилно застраховане

Застрахователни брокери

Застрахователни брокери