Областни градове

Аз съм адвокат Стефан Вълчев. Завършил съм БСУ гр.Бургас. Член съм на Смолянска Адвокатска колегия, като в последните години натрупах доста опит във връзка с уреждане на застрахователни претенции, както и като адвокат по застрахователни дела, събиране на

Финансово-посреднически услуги. Представителство. Застраховане. Максимално намаление на данъци. Консултантски услуги (изготвяне на програми за развитие на фирми, обществени организации и др). Внос на зеленчуци от Гърция.

Всички видове застраховки на водещите застрахователни компании в България. По всички видове застраховки и проблеми свързани с тях предлагаме безплатни консултации, анализ на застрахователния пазар и сключване на застраховки при най-благоприятни за

Защита интересите на застрахованите лица.

Застрахователно-брокерска дейност.

Застрахователнa дейност.

Автомобилно застраховане

Автомобилно застраховане

Застрахователни брокери

Застрахователни брокери