Областни градове

Застрахователни брокери

Бюро "Български имоти" - застраховане.

Велико Търново
Взаимо-застрахователна кооперация.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ”ЦКБ ЖИВОТ” е част от “ХИМИМПОРТ” АД – най-голямата публична холдингова компания в България, която обединява 67 водещи дружества, осъществяващи дейността си в различни икономически сектори.

Застраховки към всички застрахователни компании Гражданска отговорност, каско, имущество и т.н. За количества и постоянни клиенти - отст

Застрахователни ус

София
Общо застраховане.

Стара Загора
Всякакви видове застраховки. Представител на "Лесинс" АД София.

Автомобилно застраховане

Автомобилно застраховане

Партньори