Областни градове

ЗК "УНИКА” АД и ЗК „УНИКА Живот" АДса лицензирани дружества за извършване на застрахователна дейност в областта на общото и животозастраховането. Те са част от UNIQA Group Австрия - една от водещите застрахователни групи в Централна и Източна Европа.

Автомобилно застраховане

София
Застрахователни брокери

Застрахователни брокери

Живото-застрахователна компания.

УД Астра Асет Мениджмънт АД притежава лиценз за управление на дейността на колективни инвестиционни схеми

Предлага пълно обслужване на автомобилния парк като: Обмитяване; Регистрация; Застраховане; Преглед пред КАТ; Репатриране на катастофирали автомобили; Огледи при застрахователи; Контакти с оторизирани сервизи и следене на ремонтите; Следене километрите

- Застрахователен и презастрахователен брокер - Застрахователно и презастрахователно посредничество

Един от водещите 10 застрахователни брокери в България. Основани 1998: 10 години непрекъснат растеж. Ориентирано към клиента посредничество по всички видовезастраховки . Обширни познания за местния застрахователен пазар

Застраховки гражданска отговорност.