Областни градове

Всички видове застраховки.

Извършва оценка на риска, поддържа здравни досиета, отстранява предписания от Инспекция по труда.

Автомобилно застраховане

Застрахователни брокери

Застрахователни брокери

Застрахователни брокери

Животозастрахователна компания.

Търговия, финанси, услуги. Застрахователна агенция. Оценки и управление на недвижими имоти.

първата частна застрахователна компания с предмет на дейност животозастраховане.

София
Предлага всички видове застраховки - гражданска отговорност, автокаско, имуществени застроховки, животозастрахова