Адвокатски Услуги в населено място Пловдив

Областни градове Градове ×

Адвокат Иван Маринов извършва услуги в сферата на Гражданското право, Вещното право, Облигационното право, Търговското право. Дружеството осигурява юридически услуги в областта на инвестициите,корпоративното право, енергетиката, миграцията, митническия съюз.

Адвокатска кантора Велислава Илиева предлага правна защита и съдействие на физически и юридически лица в областта на наказателно, административно, вещно, облигационно, семейно, наследствено, търговско, трудово право.

Търговско и гражданско право.

Пловдив
Счетоводна къща ИЛ-ИВ КОНСУЛТ предлага професионални еднократни и абонаментни с

Частен Съдебен Изпълнител ДРАГОМИРА ДИМИТРОВА МИТРОВА. Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудително събиране на: частни вземания на кредитори (физически лица и юридически лица – дружества, кооперации, сдружения, федерации, и др.) срещу длъжници (физически

Адвокатско сдружение Георгиев, Павлова, Донев ви предлага - Търговско право. Вещно право. Наказателно право.

Кантора - гражданско, търговско, административно и наказателно право, сделки с недвижими имоти.

Пловдив
Правни услуги.

Пловдив
Правни услуги.

Пловдив
Проектът Kantorite.bg е плод на съвместната работа и усилия на няколко юристи, които работят професионално в различни сфери на гражданското право - в частност търговско право, данъчно право, финансово право и вещно право.