Адвокатски Услуги в населено място Пловдив

Областни градове Градове ×

Адвокат Стефан Харизанов - Интересите ми са в областта на деликатното право - непозволеното увреждане. Занимавам се с проблемите на лекарските грешки! Явявал съм се по Граждански, административни и наказателни дела. Интересувам се от защита правата на човека.

Адвокатска кантора Велислава Илиева предлага правна защита и съдействие на физически и юридически лица в областта на наказателно, административно, вещно, облигационно, семейно, наследствено, търговско, трудово право.

Адвокат Иван Маринов извършва услуги в сферата на Гражданското право, Вещното право, Облигационното право, Търговското право. Дружеството осигурява юридически услуги в областта на инвестициите,корпоративното право, енергетиката, миграцията, митническия съюз.

Търговско и гражданско право.

Пловдив
Счетоводна къща ИЛ-ИВ КОНСУЛТ предлага професионални еднократни и абонаментни с

Частен Съдебен Изпълнител ДРАГОМИРА ДИМИТРОВА МИТРОВА. Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудително събиране на: частни вземания на кредитори (физически лица и юридически лица – дружества, кооперации, сдружения, федерации, и др.) срещу длъжници (физически

Адвокатско сдружение Георгиев, Павлова, Донев ви предлага - Търговско право. Вещно право. Наказателно право.

Пловдив
INVESTCONSULT GROUP - Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни казуси на бизнеса. Предоставяме широк спектър от правни услуги, консултации и процесуално представителство в областта на търговското, гражданското, административното и

Адвокат Валентина Кръстева предлага правни услуги в областта на наказателно, вещно, облигационно, административно, наследствено и семейно право. Адвокат Валентина Любомирова Кръстева е родена в гр.Пловдив. Завършила е Частната профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Стоянстрой“ .