Областни градове

Бул Груп проектира, доставя, изгражда, монтира и поддръжа системи за сигурност: системи за видеонаблюдение, системи за пожароизвестяване, сигнално-охранителна техника (СОТ), системи за контрол на достъпа. Системите за сигурност са сигурна гаранция за висока степен на защита срещу...

Фирмата извършва всички дейности в областта на пожарообезопасяването на обектите. Изработване на противопожарни инструкции. Планове за евакуация на хора и имущество. Планове за гасене при възникване на пожари и ликвидиране на аварии, заповеди и др.

София
Газ Конект ООД е компания специализирана в проектиране, изграждане и узаконяване на газови инсталации и съоръжения за битови, промишлени и административни потребители. Фирмата извършва инженеринг също на В и К, климатични, отоплителни, вентилационни, соларни, противопожарни и хладилни.

Фирма Джордани Е.К ООД е на българския пазар от 1992 година. Фирмата е официален търговски представител на водещи фирми от Русия и Украйна. Основната дейност на фирмата е ориентирана към внос на: Средства за индивидуална защита при работа в непригодна за дишане атмосфера; Средства за

Велико Търново
Основна дейност на дружеството е внос и търговия с ВиК материали, тръби и фасонни части. Доставка на материали и изграждане на водоснабдителни отводнителни, дренажни и канализационни системи, пречиствателни станции и съоръжения за отпадни води, каломаслоуловители и мазнинозадържатели.

София
Хидрофорни системи. Противопожарни системи. Поливни системи. Басейни. Помпи за дренажни води. Потопяеми помпи за сондажни кладенци. Термо-помпи - Проектиране, Изграждане, Поддръжка гаранциона и следгаранциона.На нас се довериха малки и големи фирми от цялата страна

" Фирма "ТЕОС секюрити " ЕООД е вносител на широка гама продукти и компоненти за изграждане на системи за сигурност.  Продукти 

Стара Загора
Фирма САЛАМАНДЪР ФАЙЕР предлага на своите клиенти: 1. Поддържане, ремонт и зареждане на пожарогасители, пожарогасителна техника и инсталации 2. Пожарогасители и противопожарно оборудване 3. Изготвяне на план за действие при бедствия, аварии и катастроф

ИНОКС 2000 ЕООД е специализирана и в изграждането и поддръжката на системи за сигурност – ССТВ, системи за контрол на достъп, ПИИ, ПГС, сигнално-охранителни системи. Фирмата осъществява пълно и комплексно обслужване на обектите, осигурявайки условия за

Фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД е специализирана в областта на пожарната и аварийна безопасност - пожарни инсталации, пожарогасители, пожарогасителни инсталации, пожароизвестяване, пожарогасене, пожарни касети, пожарни кранове