Саламандър Файер  itemprop=

Саламандър Файер

Фирма САЛАМАНДЪР ФАЙЕР предлага на своите клиенти: 1. Поддържане, ремонт и зареждане на пожарогасители, пожарогасителна техника и инсталации 2. Пожарогасители и противопожарно оборудване 3. Изготвяне на план за действие при бедствия, аварии и катастроф
Стара Загора, ул. "Христо Ботев" 43

Фирма САЛАМАНДЪР ФАЙЕР предлага на своите клиенти:   Поддържане, ремонт и зареждане на пожарогасители, пожарогасителна техника и инсталации Пожарогасители и противопожарно оборудване Изготвяне на план за действие при бедствия, аварии и катастрофи Евакуационни планове Инструкции и обучение на персонала за действия в случаи на пожар и авария, практически занятия   Предоставяне на оборотни пожарогасители и транспорт за сметка на сервиза!!!  
4.8 15