Последни новини


Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..

Принтери за етикети - как да изберете подходящия за вашите нужди?

Виж още..

Мид - Контрол ООД - Вижте още

Мид - Контрол ООД

МИД-Контрол ООД гр. Варна е специализирана в проектиране, изграждане и поддръжка на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V. Към фирмата действа акредитиран орган за контрол, със сертификат за акредитация ОКС № 323 ОКС, издаден от ИА на БСА.
Варна, бул.Христо Смирненски 30, ет.3, офис 3

Мид - Контрол ООД
Мид - Контрол ООД
МИД-Контрол ООД гр. Варна е специализирана в проектиране, изграждане и поддръжка на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V.Към фирмата действа акредитиран орган за контрол от вида “С”, със сертификат за акредитация ОКС № 323 ОКС, издаден от ИА на БСА, съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020 и с Обхват на акредитацията.
 • Мид - Контрол ООД
 • Мид - Контрол ООД
 • Мид - Контрол ООД
 • Мид - Контрол ООД
 • Мид - Контрол ООД
 • Мид - Контрол ООД
 • Мид - Контрол ООД
 

Контрол и измерване на електрически съоръжения до и над 1000V:

 • Импеданс на контура „Фаза-защитен проводник”;
 • Защитни прекъсвачи;
 • Съпротивление на изолацията;
 • Съпротивление на защитни заземителни уредби;
 • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;

Контрол и измерване на физични фактори:

 • Шум;
 • Микроклимат;
 • Изкуствено осветление;
 • Вентилационни и климатични инсталации;

Изграждане и поддръжка на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V:

Фирмата разполага с екип от квалифицирани инженери и специалисти във всички области на своята дейност, както и бригада от опитни работници с необходимите автомобили и техника за изпълнение на всяка задача свързана с дейността на фирмата:

 • Мид - Контрол ООД
 • Мид - Контрол ООД
 • Мид - Контрол ООД
 • Мид - Контрол ООД
 • Мид - Контрол ООД
 • Мид - Контрол ООД
 • Мид - Контрол ООД
 • Мид - Контрол ООД
 • Изграждане на електроинсталации за ниско и средно напрежение;
 • Окабеляване на жилищни, обществени и производствени сгради;
 • Осветителни инсталации, парково и улично осветление;
 • Слаботокови инсталации – телефон, интернет, озвучаване, домофони и други;
 • Изработка и монтаж на разпределителни електрически табла, табла за контрол и управление;
 • Изработка на мълниезащитни инсталации – пасивна или активна;
 • Ремонтни дейности по електрическите инсталации и разпределителните табла.
Мид - Контрол ООД Мид - Контрол ООД Мид - Контрол ООД Мид - Контрол ООД Мид - Контрол ООД Мид - Контрол ООД Мид - Контрол ООД

Мид - Контрол ООД

АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С

Kъм “МИД-Кнтрол” ООД действа акредитиран орган за контрол от вида С, със Сертификат за акредитация № 323 ОКС, издаден от ИА на БСА, съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020 и с Обхват на акредитацията:

Контрол на Eлектрически уредби и съоръжения до 1000V:

 • Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”;
 • Защитни прекъсвачи;

Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V:

 • Съпротивление на изолацията;
 • Съпротивление на защитни заземителни уредби;
 • Съпротивлението на мълниезащитни заземителни уредби;

Физични фактори:

 • Шум;
 • микроклимат;
 • Изкуствено осветление;
 • Вентилационни инсталации;
 • Климатични инсталации.
ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ И МОНТАЖ

“МИД-Контрол” ООД гр. Варна изгражда силови осветителни и слаботокови електрически инсталации. Фирмата разполага с бригада от квалифицирани работници, кито съвместно с инженерния и управлвнски екип, могат да изпълнят всяка задача свързана с изграждането или ремонта както на силовите електрическите инсталации, така и на слаботоковите инсталации (Кабелна телевизия, телефонна и интернет инсталация, домофонна инсталация,пожароизвестителна инсталация).

Изграждали сме електроинсталации на:

 • Жилищни сгради;
 • Хотели;
 • Магазини;
 • Прмишлени сгради и складови стопанства;
 • Силозни стопанства;
 • Парково и улично осветление.

“МИД-Контрол” се стреми да работи само с качественни материали, които имат всички необходими сертификати и използва само с доказали се доставчици на материали и оборудване.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА – ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ

МИД-Контрол” ООД гр. Варна изработва, монтира и свързва всякакви ел. табла- разпределителни или табла за автоматизация по поръчка на клиента.

Ел. таблата магат да бъдат изработени с апаратура по проект или нейни заместители.

Работим с доставчици на апаратура от реномирани производители:

 • Shneider;
 • EATON;
 • ABB;
 • Chint и други.

Всички материали са със сертификати за качество и отговарят на европейските стандарти.

Съгласно изискванията на наредба 16-116 на електрическите уредби и съоръжения е необходимо да се извършват текущи прегледи, профилактика и належащи ремонти.

В много жилищни и обществени сгради електрическите инсталации и разпределителните табла са физически остарели, без маркировка и макар да работят, създават предпоставки за поражение от електрически ток или пожар. В тази връзка “МИД-Контрол” ООД извършва преглед на уредбите и назначава необходимия обхват от профилактики и ремонтни дейности.

При възможност винаги се препоръчва подмяната на остарялата апаратура и клемореди в ел. таблата, както и прозвъняване и маркировка на токовите кръгове за по-лесно обслужване.

МЪЛНИЕЗАЩИТА

Във връзка с изискванията на Нарвдба №4 за мълниезащита на сгради и открити пространства, “МИД-Контрол” ООД гр. Варна изгражда:

 • Пасивна мълниезащитна инсталация – изпълнена с мълниезащитна мрежа, поставена върху изолиращи бетонни блокчета и мълниезащитни мачти с необходимото закрепване и височина;
 • Активна мълниезащита – изпълнена съгласно проектите и изискванията на наредба №4

При изпълнението са използват само стандартни материали, разработени специално за мълниезащита – мачти, крепежи, проводници и заземителни колове.

Всички материали, които използваме са с доказано качество и от реномирани производители – OBO Bettermann, S.T.A.R., ABB и други.

СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ 20KV

СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ 20KV – ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДРЪЖКА, ПРОФИЛАКТИКА И РЕМОНТ

Във връзка с изискванията на наредба 16-116 “МИД-Контрол” извършва необходимите дейности по текущата поддръжка на електрическите съоръжения 20kV – БКТП, КРУ, Шинна система и разпределителни табла ниско напрежение в трансформаторните постове. Извършва текущи прегледи, профилактика на съоръженията, определя необходимостта от ремонти срокове за извършването им.

СНЕГО И ЛЕДОТОПЕНЕ

МИД-Контрол” ООД гр. Варна доставя и монтира системи за снего- и ледотопене.

За предотвратяване на натрупване на сняг и лед по покриви на сгради, в олуци, воронки и водосборни тръби се предвижда монтаж на нагревателни кабели и система от датчици и контролери за управление. Използвани материали: DEVI, RayHem и други

Последни новини


Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..

Принтери за етикети - как да изберете подходящия за вашите нужди?

Виж още..