Последни новини


Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..

Принтери за етикети - как да изберете подходящия за вашите нужди?

Виж още..

ДИМ 93 ООД - Вижте още

ДИМ 93 ООД

От 2008 г. ДИМ 93 ООД разработи, внедри и поддържа система за управление на качеството отговаряща на следните стандарти ISO 9001:2008 : BS OHSAS : 18001:2007: DIN EN 14001:2009, което гарантира качеството на извършваните услуги и произвежданите продукти.
ДИМ 93 ООД
“Дим-93” ООД
Фирма “Дим-93” ООД е специализирана в проучване, проектиране и изграждане на кабелни линии ниско и средно напрежение, електропроводи 20 kw, трафопостове и подстанции. Производство на СРС, ЖР стълбове, КТП, БКТП.

Цялостно изпълнение на електроинсталации , електрическо обзавеждане на сгради и трафопостове.
      За нас:

ДИМ 93 ООД Фирма "ДИМ-93" е създадена през 1993г. като електромонтажна. В последствие фирмата разгръща своята дейност и производство и днес тя предлага голям брой услуги и собствена продукция, с което се налага на пазара като рентабилна фирма в сферата на електроенергетиката.

От 2008 година "Дим-93"ООД разработи, внедри и подържа система за управление на качеството отговаряща на следните стандарти ISO 9001:2008 : BS OHSAS : 18001:2007:DIN EN ISO 14001:2009 , което гарантира качеството на извършваните услуги и произвежданите продукти.

Водещи направления във фирмата са:


ДИМ 93 ООДДИМ 93 ООД
Проектиране, изграждане, монтаж и подръжка на:
 • Комплектни Трансформаторни Подстанции (КТП,БКТП)
 • Мачтови Трафопостове и метални табла-трансформатори (МТП,МТТ)
 • Стомано-решетъчни стълбове (СРС)
 • Електрически табла (всички видове)
Ремонт, подръжка и рециклиране на:
 • Маслени трансформатори 6-20kV
 • Трансформаторно масло
Транспортни и товаро-разтоварни дейности:
 • Услуги с автокран
 • Услуги с автовишки
 • Транспортни дейности до 28 тона

      Продукти:
ДИМ 93 ООД
 • Комплектни Трансформаторни Подстанции БКТП МКТП
 • Електрически табла ГРТ; РТ; ТЕМЗ; ШК; ОК
 • Стомано-решетъчни стълбове СРС /всички видове/
 • Мачтови трафопостове МТП
 • Метални-табла трансформатори МТТ
      Услуги:
ДИМ 93 ООД

 • Комплектни Трансформаторни Подстанции БКТП МКТП
 • Изграждане и ремонт на въздушни електропроводи до 110kV
 • Изграждане и ремонт на кабелни линии до 20kV
 • Монтаж и ремонт на
 • Комплектни Трансформаторни Подстанции
 • Мачтови трафопостове /КТП, БКТП, МТП, МТТ/
 • Ремонт и профилактика на маслени трансформатори 6-20kV
 • Рециклиране на транформаторно масло
 • Проектантски услуги
 • Проучване и проектиране

      Сертификати:
ДИМ 93 ООД


От 2008 година "Дим-93"ООД разработи, внедри и подържа система за управление на качеството отговаряща на следните стандарти, което гарантира качеството на извършваните услуги и произвежданите продукти.

      www.dim93.com

Последни новини


Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..

Принтери за етикети - как да изберете подходящия за вашите нужди?

Виж още..