Агенция “ВЕЛЕС” развива дейност от 2007г. Компанията предлага цялостни решения в сферата на управление на човешките ресурси. Фирмата има офиси в София и Варна, както и създадена мрежа за партньорство при подбора на персонал в градовете Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Търговище и

Дегри Консултинг ЕООД е консултантска организация, специализирала своята дейност в три основни направления – правно обслужване в областта на търговското право и сферата на екологията, телекомуникациите, рекламата, конкуренцията и потребителите; разработване и внедряване на системи за

Дейността на "VIVA Associates Ltd" е извършването на консултантски услуги в областта на разработването и внедряването на Системи за Управление, както и по подготовка, кандидатстване и реализация на Проекти по Програми на ЕС и други донори

ОГРА ООД е компания с фокус върху подготовката и управлението на проекти за кандидатстване по различни национални, европейски и международни финансиращи програми. Услугите ни са насочени към български фирми и предприятия, които търсят решения и възможност

ОГРА Консултинг" ООД е компания с фокус върху подготовката и управлението на проекти за кандидатстване по различни национални, европейски и международни финансиращи програми.

CREATIVE LEGAL CONSULT е фирма с опит в изработването на проекти по програми на Европейският съюз.

НЕМИГА ООД е на българския пазар от 1995 година. През всичките тези години трупахме опит, знания, висококвалифицирани сътрудници и партньори, за да можем да Ви бъдем максимално полезни днес. НЕМИГА свързва бизнеса от България, Австрия, Турция и Беларус с

Консулто България е фирма специализирана в разработването и управлението на проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС. Фирмата работи с клиенти - малки и средни предприятия, общини, както и с държавни институции, браншови организации, банки и

Европрактика е консултантска компания, която разработва и управлява проекти, финансирани от европейските структурни фондове и други публично-финансирани програ

Бест Партнърс е млада динамично развиваща се консултантска компания, която предлага уникални за българския пазар консултантски продукти и услуги. Фирмата е специализирана в консултиране на бизнеса по изготвяне на инвестиционни проекти и бизнес планове

ЦРПБ - Варна предлага пълна разработка и консултации при подготовка на проекти по Оперативните програми и други програми, финансирани от Европейския с

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ - първоначално консултиране и ориентиране за възможностите за кандидатстване по европейските програми;

Консултантски услуги за подготовка и управление на проекти, финансирани от европейските фондове.

Финансова агенция Йотов е водеща фирма за корпоративни финанси и управленско консултиране оперираща в България .

Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателната агенция предоставя финансово подпомагане от Еврофондовете за българското земеделие чрез четири инструмента - директни плащания, към които ще има национални доплащания, средства за пазарна подкрепа, мерките от

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?