ВАТ КАР - Вижте още
През 1990 г. е регистрирано ЕТ Владимир Тодоров – град Сливница с основен предмет на дейност транспорт и дистрибуция на Инертни Материали. ЕТ е преобразувано през 2005 г. във ВАТ-КАР ЕООД, като фирмата е разширила дейнотта си и параметрите на предлаганите услуги. До момента фирмата има ... [ още ]
ХЕЛВИС ЕООД - Вижте още
Търсене и проучване на подземни богатства неметални полезни изкопаеми. Инженерна геология и изготвяне на съответните доклади. Хидромелиорации: - проучване и проектиране на напоителни и отводнителни системи. Изготвяне и съставяне на документация свързана със заявления и разрешения за ... [ още ]
Макос ООД - Вижте още
- строителство - строителна механизация и транспорт - добив и обработка на скално облицовъчни материали - вътрешна и външна търговия - добив на инертни материали ... [ още ]
Гис 04 ЕООД притежава склад за сторителни материали в Плевен е предлага най-евтините материали за строителството, като предлага и безплатен транспорт за доставка на своите клиенти. Фирма “ГИС – 04” ЕООД е официален представител на строителна борса “ANGRO”- за град Плевен и региона, като ... [ още ]
Фирмата е производител на инертни материали за строителния бизнес в Пазарджик и съседните области. Речен пясък, Речен филц, Речен дренаж, Речна баластра. Кариери Пазарджик" ООД е производител на инертни материали за строителния бизнес в Пазарджик и съседните области. Кариерата за добив ... [ още ]
Фирма ХИДРОМИНЕРАЛ ООД стартира своята дейност през месец март 2009 г. От създаването си фирмата се занимава с добив и производство на инертни материали за строителството. ... [ още ]
Търговия със строителни материали. Мобилен пясъкоструен апарат.Транспортна дейност - в страната и в Европа.Строителните материали, които предлагаме са:Бетонови тухли * единични * бетон блокчета * коминни тела Покривни системи Керемиди Tondach * Македо * Танго * Винеам Подпокривни мембрани ... [ още ]
Сферата на дейност на фирма ХИДРЕКС ООД е: Проектиране и изпълнение на специализирани взривни работи; Проектиране и разработване на кариери за камък, глинени кариери и баластриери; Специализирана транспортна дейност на взривни вещества на територията ... [ още ]
Фирма Енергострой 2007 ЕООД е специализирана в областа на комплексни ремонтни и строително-монтажни работи; антикорозионно покритие на въздушни електропроводни линии средно и високо напрежение; почистване и направа на просеки по трасетата на въздушни електропроводни линии средно и високо ... [ още ]
Производство и монтаж на PVC и алуминиева дограма АРТ ПЛАСТ ЕООД е фирма специализирана в производството и монтажа на ... [ още ]
Добив и преработка на нерудни, кариерни материали, минерални суровини. ... [ още ]
Добив и преработка на нерудни, кариерни материали, минерални суровини, производство - строителни материали, елементи, конструкции. ... [ още ]
ИНЕРМАТ АД е приемник на създаденото през 1968 г. ДСО 'Инертни материали' Стара Загора. Разнообразието на произвежданите продукти спомага на фирмата да задържи челни позиции на пазара за инертни материали. ... [ още ]
Добив и преработка на нерудни, кариерни материали, минерални суровини. Производство на строителни материали, елементи, конструкции, варови продукти. ... [ още ]
Добив и преработка на индустриални минерални суровини по открит и подземен способ- кварцови пясъци, пегматити и фелдшпати, огнеупорни глини, флуорит, кварц, азбест. ... [ още ]
Добив и преработка на нерудни, кариерни материали, минерални суровини ... [ още ]
Добив и обработка на скалнооблицовачни материали - мрамор, гранит, варовик, рилолити, други и индустриални суровини пегматити, барит. ... [ още ]
Добив на инертни материали кораборемонтни услуги пристанищна товаро-разтоварна дейност. ... [ още ]
Добив, преработка и търговия с инертни материали. Преработка на скална маса с мобилни роторни инсталации. Пробивно-взривни работи. Изгребване и транспортиране на пепелина. ... [ още ]
Добив и преработка на различни видове нерудни (неметални) минерални суровини бентонити (за хидростроителството, леярството, за котешки тоалетни), перлити (за изолации), зеолити, агроперлит, керамоперлит, перлитови филтри. ... [ още ]