Община Омуртаг е разположена в Североизточна България, част от област Търговище. Общината се състои от 45 населени места. Общината е с площ 400.8 км2. Административен център е град Омуртаг.

лентови транспортьори,шнекове, лентови транспортьори

Партньори