Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД  itemprop=

ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД

Донау Транзит, Речен транспорт, речно-морски транспорт, морски транспорт, автомобилен транспорт, жп транспорт, комбинирани превози, пристанищна логистика, митническо агентиране, карго застраховки и други услуги в областта на транспорта и спедицията.
Русе, ул. Александровска 1

ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД е регистрирано през 1992 г и е първото българско спедиторско дружество, специализирано в речни, речно-морски и комбинирани превози през българските пристанища. Дружеството поддържа средногодишен товарооборот от около 600 000 тона, като предлага комплексно обслужване в областта на водния, сухопътния и комбинирания транспорт, включващо фрахтоване, спедиция, организация на претоварни операции и складиране, митническо агентиране, сключване на карго застраховки и други услуги в областта на транспорта. ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД е член на Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика (НСБС) и Международната федерация на спедиторските асоциации (FIATA), като има право да издава международно признатите транспортни документи на FIATA: FBL, FWB, FCT и FCR. Освен застраховка „Отговорност на превозвача“ съгласно конвенция CMR, за гарантиране интереса на клиента имаме сключена застраховка "Отговорност на спедитора" като спедитор-комисионер и спедитор-оператор в полза на товародателя. Дружеството ни е сертифицирано по ISO 9001:2008 от Lloyd's Register Quality Assurance.     Воден транспорт Речен транспорт речно-морски транспорт морски транспорт Водният транспорт е водещ за ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД, като превозите по река Дунав представляват основен дял в товарооборота на дружеството. Работейки с голям брой корабособственици, предлагаме както гарантирано изпълнение на големи контракти, надхвърлящи възможностите на отделния превозвач, така и транспортиране на малки партиди, като групаж с други товари на наши клиенти. По река Дунав имаме много добри възможности за организиране превоз на тежки и извънгабаритни товари, избягвайки ограниченията при жп и автотранспорт. През навигационния период предлагаме също директни превози без претоварване по схема река-море-река между дунавски пристанища в долния участък на река Дунав и пристанища на Днепър, Дон и Волга. Предлагаме речно-морски превози от/до пристанищата в горния и средния участък на река Дунав с претоварване в пристанище в долния участък на реката. Имаме и възможности за организиране на директен речно-морски превоз на относително малки корабни партиди без претоварване между пристанищата в долния участък на река Дунав и пристанища в черноморския и средиземноморския басейн, както и превоз нa големи партиди с претоварване в украинско или румънско пристанище по наша преценка. През канала Майн-Дунав организираме превози с или без претоварване, в зависимост от размера на корабната партида, между дунавски пристанища и големите европейски пристанища от атлантическото крейбрежие, Северно море, както и пристанища на останалите реки, част от европейската мрежа от вътрешни водни пътища.   Автомобилен транспорт   Наемайки голям брой местни и чужди автомобилни превозвачи, ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД е в състояние да осигурява навременно подаване на автомобили за комплектни и частични товари в различни пунктове на територията на Европа и ОНД. Експресен превоз на групажни и комплектни пратки до 5.5 тона, включително дрехи на закачалки, извършваме в ЕС и страната със собствени специализирани автомобили с товарен капацитет от 17 до 63 м3. Организираме вътрешен автомобилен транспорт на комплектни товари с възможност за превозване на големи количества в кратък срок. Имаме опит в организацията на вътрешен автотранспорт на тежки и извънгабаритни товари от и до българските пристанища.     Железопътен транспорт     Освен като част от комбиниран транспорт, ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД организира и самостоятелни жп превози на вносни, износни и транзитни товари през територията на страната, като разполага със собствен код за централно плащане на жп навла и такси. Съвместно с наши партньори, предлагаме също директни жп навла за вносно-износни товари от и до всяка жп гара в Европа и ОНД.     Контейнерен и въздушен транспорт         Чрез въздушния и контейнерен транспорт и нашите партньори можем да предложим доставка на комплектни и групажни пратки до всяка точка на света. В зависимост от релацията, срока на доставка, вида и количеството на товара, ние ще направим оптималния избор между контейнерен превоз, въздушен превоз или комбинация от въздушен и автомобилен превоз за организиране на доставка врата-врата.     Комбиниран транспорт     Водният транспорт и река Дунав играят важна роля в организираните от нас комбинирани превози, снижавайки значително комплексното навло. Доставяме с автомобилен или жп транспорт превозваните по река Дунав или по море товари от началния пункт до товарното пристанище и от разтоварното пристанище до крайната дестинация в България или чужбина. Имаме опит в организирането на превози врата-врата, включително за тежки и извънгабаритни товари. Предлагаме директни навла за комбиниран превоз на вагонни партиди между всяка жп гара в Украйна или Русия и всяка жп гара или пункт в България по схема жп-река-жп/шосе с претоварване в пристанища Измаил и Русе. Организираме транзитни комбинирани превози по схема река-суша-море и обратно през българска територия с претоварване в пристанища Русе, Варна или Бургас. При акредитивни разплащания, изискващи единен превозен документ при различни видове транспорт, по искане на товародателя издаваме Спедиторски мултимодален коносамент FIATA FBL или Спедиторски сертификат за транспорт FIATA FCT.     Пристанищна спедиция         В българските пристанища ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД предлага пълен пакет спедиторски услуги, като организиране на претоварни операции, складиране и следене на складови наличности, изготвяне на транспортни и митнически документи, експедиция и доставка с воден, автомобилен и жп транспорт до получатели в страната и чужбина, обезпечаване на митни сборове със собствена транзитна гаранция и др. Имаме богат опит в организацията на претоварни операции на тежки и извънгабаритни товари. В Измаил, Рени, Мариупол и други украински пристанища предлагаме също организация на претоварни операции, складиране, документална и митническа обработка и други свързани услуги.     Митническо агентиране     ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД предлага за своите клиенти комплексно митническо обслужване по всички режими, включващо изготвяне и оформяне на пълен комплект митнически и транспортни документи и митническо представителство. Транзит на стоки под митнически контрол обезпечаваме със собствена обща гаранция пред Митницата.     Карго застраховане     ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД, като застрахователен агент на Bulstrad Vienna Insurance Group, предлага за своите клиенти карго застраховки на преференциални условия. Застраховките се извършват от наши оторизирани служители в офиса ни в Русе, директно в компютърната система на карго застрахователя. За клиенти с регулярни превози на еднотипни товари по определени релации, предлагаме абонаментни карго полици, при които ние текущо въвеждаме данните за натоварените партиди директно в системата на застрахователя. Непрекъснатата ни връзка със застрахователя гарантира покриването на рисковете за товара при превоз непосредствено от момента на натоварване. При нас клиентът може да получи разяснения по различните превозни рискове и покрития и съвет за избор на оптимално покритие предвид конкретния товар, вид транспорт и релация. При настъпване на застрахователно събитие предприемаме от името на клиента необходимите действия по предявяване на рекламацията към застрахователя и подпомагаме клиента при водене на кореспонденцията в тази връзка.     Други услуги     ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД предлага на своите клиенти широка гама от допълнителни услуги, свързани с превоз или обработка на товари, като например: разработване на транспортни схеми за доставка на суровини и готова продукция; организиране стоков контрол от независими организации; номиниране на надеждни портови агенти за кораби на рейсов чартър; транспортни консултации при договори за покупко-продажба; консултации по транспортни документи при акредитиви; консултации при съдебни и извънсъдебни спорове по транспортни въпроси; митнически консултации;    

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..