Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

ЛИМЕКС ГРУП ХОЛДИНГ ООД  itemprop=

ЛИМЕКС ГРУП ХОЛДИНГ ООД

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества
София, бул.”Ген. Столетов” №110

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, самостоятелна производствена и търговска дейност, икономически, пазарни, валутно-финансови и други проучвания в страната и чужбина, транспортна дейност и спедиция в страната и чужбина, посредническа дейност в страната и чужбина, представителство на чуждестранни фирми и инвеститори, внос и износ на стоки и услуги, реекспорт, рекламно-информационна, увеселителна и спортна дейност, туроператорство, хотелиерство, ресторантьорство, международен ловен туризъм, производствена дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, обучение, квалификация и преквалификация, посреднически услуги за трудова заетост в страната и чужбина, издателска и консултантска дейност, друга дейност, незабранена от закона

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..