Институт по памука и твърдата пшеница  itemprop=

Институт по памука и твърдата пшеница

Извършва приложни научни изследвания по отглеждането на земеделски култури като главно е специализиран за памук и твърда пшеница.
Чирпан, Институт по памука и тв. пшеница

Институтът е разположен в Централна Южна България на 4км. западно от Чирпан. Основан е през 1925г. Извършва приложни научни изследвания по отглеждането на земеделски култури като главно е специализиран за памук и твърда пшеница. Развива семепроизводството на двете култури и предлага семена за посев от твърда пшеница. Осъществява консултации на земеделски производители по интересуващи ги проблеми, в това число за проекти от фотд Земеделие и програма Сапард. В института се поддържа краве стадо от Българско черношарено говедо с млечно направление. Предлагат се бици и юници за разплод. Основни продукти на Института са: - сорт памук "Бели извор" - сорт памук "Огоста" - сорт памук "Чирпан - 603" - сорт памук "Чирпан - 539" - сорт памук "Авангард" - сорт памук "Перла" Технологията за производство на памук е създадена през периода 1991 - 1995г. - сорт твърда пшеница "Загорка" - сорт твърда пшеница "Прогрес" - сорт твърда пшеница "Белослава" - сорт твърда пшеница "Възход" От 2001г. към Института по памука е предадено териториалното звено за научно - изследователска дейност в гр. Пазарджик. Клон Пазарджик произвежда и предлага суперелитни и елитни семена от пшеница, ечемик, трикале, репко, хибридна царевица, пипер и др. Предлага стокова продукция от: слънчоглед, ориз, грах, слама, пуклива и фуражна царевица, люцерно сено.

Институт по памука и твърдата пшеница - отрасли:


Селско Стопанство, Зърнопроизводители, Институти,