Росгруп - шипинг  itemprop=

Росгруп - шипинг

РОСГРУП - ШИПИНГ ООД със седалище и адрес на управление с. Селановци, ул. Скакуц №87 и с предмет на дейност – Покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, складова дейност, търговско представителство и посредничество,
РОСГРУП - ШИПИНГ ООД със седалище и адрес на управление с. Селановци, ул. Скакуц №87 и с предмет на дейност – Покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, складова дейност, търговско представителство и посредничество, стройтелно – монтажни работи, стоков контрол, пристанищна дейност и свързаните с нея вътрешно-търговско обслужване, корабно снабдяване, спедиция, агентиране и логистика на стоки от България за Източна и Западна Европа, експедиция, сухоземен транспорт и извънгабаритен товар по река и суша на стоки и товари и всяка друга дейност незабранена от закона. Дейноста й е във всички Дунавски пристанища.
5 1