АЛД Гардън - Вижте още

АЛД Гардън

Фирма АЛД - Озеленяване, Архитектура, Ландшафт е регистрирана през 1994 год. Специализирана е в проектирането, изграждането и поддържането на зелени площи, включително направа на декоративни дворни настилки, градинска мебели и съоръжения, водни площи, детски кътове, озеленяване.
София, ул.Проф.Георги Брадистилов 3А, ет. 1, офис 1

АЛД Гардън
АЛД Гардън - Всичко за Вашата градина
Фирма АЛД - Озеленяване, Архитектура, Ландшафт е регистрирана през 1994 год. Специализирана е в проектирането, изграждането и поддържането на зелени площи, включително направа на декоративни дворни настилки, градинска мебели и съоръжения, водни площи, детски кътове, озеленяване .

Консултантски услуги:

 • Оценка състоянието на всички вегетативни елементи в зелените площи (дървета, храсти, цветя и тревни масиви) и изготвяне на предписания за поддържане или реконструкция
 • Фитосанитарна оценка на растителността и предписания за борба с болести и вредители
 • Технологии при изграждане на зелените площи, вкл. подбор на подходящи материали и растения
 • Технологии при направа на всички видове тревни площи
 • Покривно и вертикално озеленяване
АЛД Гардън

Проектиране:

 • Паркоустройствени инвестиционни проекти за всички видове зелени площи, вкл. съгласуване с необходимите инстанции
 • Проекти за реконструкция на зелени площи
 • Проекти за детайли на декоративни настилки и градински елементи - перголи, беседки, водни площи, пейки и др.
 • Проекти за покривно озеленяване
 • Компютърна 2D, 3D визуализация на проекти
АЛД Гардън АЛД Гардън АЛД Гардън АЛД Гардън АЛД Гардън АЛД Гардън АЛД Гардън АЛД Гардън

Изграждане:

 • Цялостно изграждане на зелени площи, вкл. настилки, озеленяване, водни площи, инженерни съоръжения, паркова мебелировка и др.

Интериорно озеленяване

 • Проекти и реализация на интериорно озеленяване в дома и офиса.

Абонаментно поддържане на зелени площи

 • Текущи и актуални сезонни грижи за вече изградени зелени площи.
АЛД Гардън АЛД Гардън АЛД Гардън АЛД Гардън АЛД Гардън АЛД Гардън АЛД Гардън