Ascent Group Bulgaria  itemprop=

Ascent Group Bulgaria

Асчент Груп е консултантска група, създадена да посрещне нуждите от висококачествени бизнес услуги за организации, които инвестират в Източна Европа. Чрез нашата група компании, ние предлагаме професионални услуги, свързани с бизнес развитие, финансово
София, ул. Цанко Церковски 63

Асчент Груп е консултантска група, създадена да посрещне нуждите от висококачествени бизнес услуги за организации, които инвестират в Източна Европа. Чрез нашата група компании, ние предлагаме професионални услуги, свързани с бизнес развитие, финансово консултиране, счетоводно и данъчно обслужване, одит, обработка на заплати, юридическо консултиране, управление и развитие на човешките ресурси и обучения. Чрез мрежата си от офиси в Букурещ и Арад (Румъния), София (България), Кишинев (Република Молдова), Белград (Сърбия) и Лимасол (Кипър), Асчент Груп предлага локални решения за глобалния бизнес

Ascent Group Bulgaria - отрасли:


Птицевъдство, Лов и Риболов,