Последни новини


Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Принтери за етикети - как да изберете подходящия за вашите нужди?

Виж още..

Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

ПРОКСИМА БГ - Вижте още

ПРОКСИМА БГ

Фирма „Проксима БГ” е основана през 2003 година. Предмет на дейността ни е организиране на международни транспорти по железница, с комплектни и групажни автомобили, въздушни и контейнерни превози. Предмет на дейността ни е организиране на международни транспорти по железница, с комплектни
ПРОКСИМА БГ

Фирма “ПРОКСИМА БГ” ЕООД е основана през 2003 година. Предмет на дейността ни е организиране на международни транспорти по железница, с комплектни и групажни автомобили, превоз на товари по въздуха и мултимодални транспорти.

С помощта на изградена с години широка мрежа от международни кореспонденти в цял свят, Вашият товар ще бъде превозен по най-благоприятната схема, с оглед оптимално съотношение на цена и срок на доставка.

Ние държим на качеството и точността при изпълнението на възложените поръчки и защитаваме професионално Вашите интереси на базата на дългогодишен опит.

“ПРОКСИМА БГ” ЕООД е член на IVT Wien - международна организация нa специалистите по тарифи и транспорт, основана през 1911 година.

Обръщайте се към нас с всякакви въпроси и ще получите бърз и компетентен отговор.

Услуги :

Застраховки

Фирма “Проксима БГ” ЕООД е застрахователен агент на Застрахователно акционерно дружество “Булстрад Виена Иншурънс Груп”.

ПРОКСИМА БГ Предлагаме карго застраховки на Вашите товари по време на превоз, застраховки "Гражданска отговорност", Каско и други.

Складиране и довозване

 • Временно складиране на пратки в свободни складове или под митнически контрол в цялата страна;
 • Претоварни операции;
 • "Проксима БГ" ЕООД организира довозване във вътрешността на страната на ниски цени;
 • Митническо представителство чрез агенти в страната.

Опасни товари :

Ние организираме превози на опасни товари и специална продукция в Европа и цял свят в сътрудничество с доказали се партньори-професионалисти и експерти.

 • Оръжия
 • Боеприпаси
 • Пиротехнически изделия
 • Взривни вещества
 • Изделия с двойна употреба
Ние предлагаме цялостно обслужване от врата до врата за Вашите стоки по ВНОС, ИЗНОС и ТРАНЗИТ, с най-подходящия вид транспорт, в съответствие с всички международни изисквания.

 • По шосе - със специализирани автомобили за опасни товари (EX II и EX III)
 • По море с линейни и чартърни кораби, в контейнери или конвенционално (насипно)
 • По въздуха с линейни и чартърни самолети (например AN12, IL76)
 • По железница
 • ПРОКСИМА БГ
 • Комбинирани транспорти (контейнери, сменяеми надстройки)
Нашият екип и нашите партньори разполагаме с нужната квалификация:

 • Ще осигурим необходимите транзитни разрешителни за Вашите товари.
 • Във фазата на планиране ще разработим най-благоприятните варианти и маршрути за транспорта.
Съпътстващи услуги:

 • Обмитяване, складиране, опаковане
 • Документи (SdfDG, IMO-деклариране)
 • Транзитни разрешителни, ескорт
 • Карго застраховки
 • Обучения за специалисти в областта на опасните товари
 • 24-часова спешна помощ
 • Консултант по безопасността при превозите на опасни товари съгласно ADR, RID, ADN, IMDG, IATA-DGR

www.proxima-bg.com

Последни новини


Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Принтери за етикети - как да изберете подходящия за вашите нужди?

Виж още..

Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..