Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Т.О.М. Инженеринг  itemprop=

Т.О.М. Инженеринг

Фирма Т.О.М Инженеринг се занимава със събиране, транспортиране и унищожение на битови и опасни отпадъци от дейността на здравни заведения (ДКЦ, Здравни клиники, Аптечни вериги и други) съгласно сключени договори. Потърсете ни ако желаете съдействие за унищожаване на хранителни добавки,
София, жк. Овча купел 2, бл.33, вх. Г

Т.О.М Инженеринг Фирма "Т.О.М Инженеринг" се занимава със събиране, транспортиране за унищожение на козметични и лекарствени продукти, хранителни добавки, битови и опасни отпадъци от дейността на здравни заведения (Болници, ДКЦ, Здравни клиники, Медицински центрове, Аптечни вериги, Фармацефтични и Козметични компании и други) съгласно сключени договори. Тя разполага с разрешителни на РИОСВ № 12– РД – 807 - 01 от 12.11.2013год., което важи за територията на цялата страна. Произход на опасните отпадъци - отпадъците от болнична дейност, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции. Те могат да бъдат биологични, инфекциозни, патологоанатомични отпадъци от оперативна дейност. Към тях спадат също: лекарствени продукти, химични вещества и препарати, които са с изтекъл срок на годност; химични вещества и препарати, състоящи се или съдържащи опасни вещества; цитоксични и цитостатични лекарсвени продукти, които са опасни за околната среда; амалгамни отпадъци от зъболечението; остри инструменти; летливи течности и други, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания. Във връзка с дейността по унищожение на опасните болнични отпадъци фирмата "Т.О.М Инжинеринг" разполага с договори с инсинератори. Фирмата има необходимото техническо оборудване за извършване на услугата по събиране, транспортиране за унищожение на козметични и лекарствени продукти и хранителни добавки, битови и опасни болнични отпадъци. "Т.О.М Инжинеринг" разполага с товарни автомобили със съответното разрешително за транспортиране на опасни отпадъци. Транспортирането на опасните отпадъци се извършва от служители на фирмата със съответната квалификация, притежаващи АDR - свитетелство за водач превозващ опасни товари. Автомобилите са пригодени за превозване на пластмасови контейнери с вместимост от 120-240 L, в които се събират опасните отпадъци. За извозването на битови отпадъци фирмата използва собствени контейнеровози с обем 4 т3 и 3 т3, които са с регистрационен режим. Фирмата притежава следните сертификати : разрешение № 12– РД – 807 - 01 от 12.11.2013год. на основание чл. 79, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) Фирмата притежава следните сертификати : разрешение № 12 - ДО - 660 - 00 от 30.03.2006г. от РИОСВ - София регистрационен документ № 12 - РД - 494 - 00 от 12.01.2009г. от РИОСВ - София ОПАКОВКИ ЗА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ Осигуряваме опаковки за транспортирани на опасни отпадъци. Кконтейнери от полипропилен,биг-бег контейнери за сухи отпадъци и стъклени опаковки в зависимост от типа на течните отпадъци. УНИЩОЖАВАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ унищожаване на хранителни добавки унищожаване на хранителни продукти унищожаване на лекарства унищожаване на козметика ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ Извършва превоз на опасни отпадъци с лицензирани по ADR спогодбата автомобили .Водачите притежават правоспособност за превозване на опасни товари.

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..