КАРГО-КОНСУЛТ  itemprop=

КАРГО-КОНСУЛТ

Авариен комисар. Стоков контрол и сертификати за съответствие. Съдебна експертиза - Процесуално представителство. Регулиране на щети при застрахователно събитие. Спасителни операции.
София, ж.к. Редута, ул. Плачковски манастир № 18, бл. 2

"КАРГО-КОНСУЛТ" - Авариен комисар. Стоков контрол и сертификати за съответствие. Съдебна експертиза - Процесуално представителство. Регулиране на щети при застрахователно събитие. Спасителни операции. АВАРИЙНО КОМИСАРСТВО, СТОКОВ КОНТРОЛ И СЪРВЕЙОРСКИ УСЛУГИ - Огледи и изготвяне на аварийни протоколи и сертификати - Освидетелстване на щети /липси и повреди/ по товара вследствие транспорта или товаро-разтоварните операции - Количествен стоков контрол по внос / износ / транзит - Контрол на маркировките и опаковката - Огледи на товари и превозни средства, превантивен контрол на товара преди натоварване на автомобилен транспорт - Контрол върху начина на товарене и укрепването на стоката - Определяне на стоки, подлежащи на брак и / или унищожаване - Осъществяване на регрес по искане на застрахователни компании - Установяване годността на превозното средство за превоз на определен вид товар - Визуален контрол по време на товарене и разтоварване - Присъствие /представителство/ при провеждане на производствени и процедурни административни, следствени и съдебни действия и експерименти "КАРГО - КОНСУЛТ" предлага експертна, квалифицирана и тясно специализирана правна и техническа помощ, базирана на 23 годишен опит в международния автомобилен и ж.п.транспорт. "КАРГО - КОНСУЛТ" е първата българска правно-консултантска фирма изцяло ориентирана към проблемите на българските превозвачи и спедитори, техните клиенти и застрахователи. "КАРГО - КОНСУЛТ" може да бъдем полезни и на широк кръг юристи- съдии, прокурори, следователи и адвокати в случаи на нужда от тясно профилирано и специализирано експертно мнение от областта на автомобилния транспорт. КЪДЕ СМЕ ПО-ДОБРИ ОТ ДРУГИТЕ? ПРИ РЕГУЛИРАНЕ НА ЩЕТИ - по застраховките "Отговорност на превозвача", "Отговорност на спедитора", "Карго": - Липси и повреди по товара - Неспазен срок доставка - Неспазен температурен режим - Щети по ограничената отговорност - чл. 23 СМР - Обработка, комплектоване и уреждане със застрахователя, рекламанта - спогодби и отхвърляне на претенции - "Търгуване" на щети ПРИ ТИР-КАРНЕТ РЕКЛАМАЦИИ - "Достъп до режима ТИР" - Защита и комплектоване при неприключен ТИР карнет - Осигуряване на документи за редовност на операцията ТИР пред чуждите митнически администрации и АЕБТРИ - Включване на застрахователна защита в случаи на кражба на част или целия товар по време на превоза ПРИ ЩЕТИ ПО "ЗЕЛЕНА КАРТА" - Логистична подкрепа при ПТП в чужбина. Осигуряване на документите за инцидента - Организиране на спасителни операции по другите застраховки - СМР, Каско, Карго, "Злополука" - Агентийска дейност по осигуряване на доказателства по горните застраховки - Окомплектоване на щети и предявяване на претенции и регреси към застрахователя на виновната страна при ПТП по чужда вина - Организиране правна защита в чужбина ПРИ ПТП В БЪЛГАРИЯ - "Гражданска отговорност" - Присъствие на огледа за защита на интерес - Организиране спасителни операции за шофьора, товара и автомобила - Осигуряване авариен комисар - Документиране на ПТП чрез фотографиране или чрез филмиране - Осигуряване на доказателства по СМР, "Злополука", Карго, Каско и "Гражданска отговорност" Предлагаме компетентна и лоялна консултация и проучване за оферти на всички видове застраховки свързани с автомобили и автомобилен транспорт от всички застрахователи в България. При гарантирана конфиденциалност можем да прегледаме сегашните Ви застрахователни договори и да Ви посочим къде има резерви за оптимизирането им. Консултираме рекламации и щети от всякакъв вид с чужди фирми, застрахователни дружества, митнически и други администрациив областта на автомобилния транспорт. Сключваме всички видове застраховки и регулираме щети по тях с български и чужди застрахователи. Посредничим при спорове за неизпълнение на задължения по договори за превоз. Медиация. Процесуално и извънпроцесуално представителство./ само за юридически лица/. На фирмите предлагаме 24 часова, 365 дни в годината, всестранна, компетентна и ефективна правна логистична подкрепа и абонаментно обслужване на преференциални цени. Ние не сме само юристи – това в сферата на специфичния транспортен бизнес на автомобилния превозвач, спедитор и търговецопределено не е достатъчно – ние познаваме добре и естеството, предмета и условията на тази трудна и свързана с много препятствия и рискове работа. “КАРГО-КОНСУЛТ” - Ние вършим работата си до край!
5 1