Последни новини


Енергийният мениджмънт и неговото нарастващо значение в съвременния свят

Виж още..

Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..

Инвекс Секюрити - Вижте още

Инвекс Секюрити

ИНВЕКС СЕКЮРИТИ е водещо дружество за охрана, транспорт и логистика на опасни товари класове 1 и 7, както и 3-9 при транспортирането им в Европейският съюз и трети страни, в съответствие с Международните конвенции ADR, IMO, IMDG и RID, консултации по ADR, системи за управление.
Инвекс Секюрити охрана

За нас

"ИНВЕКС СЕКЮРИТИ" е водещо дружество за охрана, транспорт и логистика на опасни товари класове 1 и 7, както и 3-9 при транспортирането им в Европейският съюз и трети страни, в съответствие с Международните конвенции ADR, IMO, IMDG и RID, консултации по ADR, системи за управление, оценка на риска, оценка на съответствието, проекти по Европейски фондове, разработки и други.

Дружеството притежава дългогодишен професионален опит в организирането и осъществяването на транзитно преминаване и трансфери на опасни товари с взривни и радиоактивни вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси, пиротехнически изделия. Има представители в страните от Европейската общност и извън нея, което способства за бързото и качествено изпълнение на предлаганите услуги.

Дружеството е лицензирано от Министерство на Вътрешните работи, Главна дирекция „охранителна полиция“ за осъществяване на охранителна дейност на територията на Република България с национални лицензи № 1102 и 1415 на основание чл. 4 от Закона за частната охранителна дейност.

Дружеството:

  • е внедрило система за управление на качеството в съответствие с международните стандарти ЕN 9001:2008
  • поема пълна имуществена отговорност при нанесени материални щети на охраняваните обекти при виновно неизпълнение на поетите задължения
  • гарантира качеството на своите услуги

„Инвекс Секюрити” провежда политика за управление и развитие, като спазва основните принципи:

  • Социална отговорност като работодател
  • Коректност в трудовите отношения
  • Инвестиране в повишаване на квалификацията и професионалното усъвършенстване прилагайки съвременни програми за целта

Ние сме дружеството, което може да ви осигури специлен пакет на предлаганите от нас услуги, който да отговаря на вашите изисквания.

Услуги

Охрана
Транспорт и логистика
Консултант по ADR
Оценка на риска
Оценка за съответствие
Консултации системи по управление
Проекти, разработки, документи
Инвекс Секюрити охрана

Последни новини


Енергийният мениджмънт и неговото нарастващо значение в съвременния свят

Виж още..

Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..