Производство на уникални колбаси, разработени по собствена рецептура от серията Вълчи продукти.

Кълцана наденица в населено място Летница