Месо и месни продукти - производство.

Айтос
Месо и месни продукти - производство.

Месо и месни продукти - производство.

Месо и месни продукти - производство.

Охладено агнешко в населено място Айтос