Производство на уникални колбаси, разработени по собствена рецептура от серията Вълчи продукти.

Охладено агнешко в населено място Летница