Производство на уникални колбаси, разработени по собствена рецептура от серията Вълчи продукти.

Охладено пилешко месо в населено място Летница