Производство на уникални колбаси, разработени по собствена рецептура от серията Вълчи продукти.

Охладено свинско месо в населено място Летница