Производство на уникални колбаси, разработени по собствена рецептура от серията Вълчи продукти.

Охладено телешко месо в населено място Летница