Производство на уникални колбаси, разработени по собствена рецептура от серията Вълчи продукти.

Продукти печени на скара в населено място Летница