Производство на уникални колбаси, разработени по собствена рецептура от серията Вълчи продукти.

Пушени колбаси в населено място Летница