Производство на месо и месни продукти

Преработка на месо и производство на колбаси и деликатеси.

Пушени колбаси в населено място Лом