Производство на уникални колбаси, разработени по собствена рецептура от серията Вълчи продукти.

Сурово сушени колбаси в населено място Летница