Производство на уникални колбаси, разработени по собствена рецептура от серията Вълчи продукти.

Шунки и шункови колбаси в населено място Летница