Производство на месо и месни продукти

Изкупуване на животни производство на месо и месни продукти трайни и малотрайни колбаси, саздърми.

Шунки и шункови колбаси в населено място Асеновград