Производство на уникални колбаси, разработени по собствена рецептура от серията Вълчи продукти.

Карначета в населено място Летница