Аксаково
Производство и пласмент на сухи строителни смеси, бои, мазилки и продажба на строителни материали.

Водопроводни части и услуги.

Строителни материали в населено място Аксаково