Производство на хляб и тестени изделия.

Хлебни изделия в населено място Аксаково