Производство на мляко и млечни продукти

Айрян в населено място Лясковец